In deze CDV komt naast het thema over de coronacrisis de vraag aan de orde in hoeverre het CDA zich door populisten van de wijs laat brengen. Aanleiding vormt de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Deze heeft binnen het CDA weerzin opgeroepen, deed leden hun lidmaatschap opzeggen en sneed de wond van de landelijke gedoogcoalitie met de PVV open. In zijn bijdrage stelt Piet Hein Donner de vraag centraal wat het effectiefst is om Nederland te vrijwaren van de bedenkelijke opvattingen van Forum-leider Baudet. Zijns inziens is dat niet per definitie een boycot van populisten. Iets verder gaat politiek deskundige Sjaak Koenis van Maastricht University. Hij houdt het CDA en hun die niets van enige samenwerking met populisten willen weten een spiegel voor. 

Kamerlid Chris van Dam en publicist Frank van den Heuvel laten als ‘linkse protestant’ en ‘rechtse rooms-katholiek’ zien hoe hun beider inspiratie leidt tot een gezamenlijke passie voor de christendemocratische visie op de samenleving. En in een interview over de geopolitieke situatie als gevolg van de coronacrisis staat Jaap de Hoop Scheffer stil bij de mensenrechten in China en de hulp aan Afrika, en roept hij het CDA op om zijn Europese roeping niet te verloochenen. 

Ook Jan Peter Balkenende noemt in een interview de waarde van de christendemocratische visie op de verhouding tussen markt, overheid en samenleving. 

Indien de christendemocratie ook nu van haar eigenheid uitgaat, kan ze in deze coronatijden van onzekerheid opnieuw een verbindende en vernieuwende kracht vormen. Of het nu om eurobonds gaat (zie Dwars), om het landbouw- en voedselbeleid (zie Koenis en Henk Jan Ormel), om  geopolitiek en mensenrechten (zie De Hoop Scheffer), om samenleving en mondiale instituties (zie Balkenende), of om een duurzaam en sterk Europa (zie Govert Buijs en vele anderen).