Want niet alleen de EU en de VS verschillen in hun reactie op de Chinezen, ook binnen Europa bestaat verdeeldheid. En wat moeten we met de ongemakkelijke vraag of onze kernwaarden op het gebied van democratie, privacy, individuele en groepsrechten, ethiek en pluriformiteit, en onze regels ten aanzien van monopolievorming ons niet juist op achterstand plaatsen als het gaat om de vraag hoe de wereldorde er de komende decennia gaat uitzien?
De komst van de Chinezen doet ons in Europa in de spiegel kijken. Wat zijn ten diepste onze waarden? Moeten we, zoals Jonathan Holslag aangeeft, met onze kortzichtige koopziekte waarmee we de Chinezen slapend rijk hebben gemaakt, niet ook de hand in eigen boezem steken? En hoe gaan we te werk nu langzaam maar zeker onze ogen voor de Chinese realiteit opengaan?
 
Gematigdheid en redelijkheid
Reflecteren doen we ook in het actualiteitskatern. Herman Van Rompuy zal ons in het herfst- en lentenummer met zijn inzichten verrijken. Wat Van Rompuy onder de titel ‘Opstand der gematigden’ ditmaal onder uw aandacht brengt, sluit goed aan bij wat zijn Belgische collega-christendemocraat Wouter Beke in de rubriek ‘Vanuit de basis’ te vertellen heeft. Van Beke verscheen dit jaar Revolutie van de redelijkheid, en we vragen hem hoe de redelijkheid het kan winnen in een politiek landschap dat ogenschijnlijk door polarisatie wordt gekenmerkt. Net als in Nederland blijkt in België, te midden van veel poeha op de flanken, het midden met eigen oplossingen te kunnen komen, die aansluiten bij de redelijkheid van de meeste burgers. Eveneens in het actualiteitsdeel een bijdrage van Eddy van Hijum, die een herziening van de sociale zekerheid bepleit. Het aantal flexwerkers en zelfstandigen op de arbeidsmarkt is zo toegenomen dat het huidige stelsel niet meer voldoet. Het CDA moet zich opwerpen als hoeder van een vangnet dat alle werkenden, dus niet alleen werknemers met een vaste baan, verzekert tegen inkomensverlies bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, aldus de CDA-gedeputeerde in Overijssel.
Verder een discussie over de vraag of het CDA zich niet actief als ‘sociaalconservatief’ moet neerzetten. Max Runge, student politieke communicatie, pleit hier in navolging van wijlen senator Alfons Dölle voor, mede omdat het CDA volgens hem vanwege de christelijke uitstraling kiezers misloopt. CDJA-voorzitter Hielke Onnink reageert en stelt dat de partij juist werk moet maken van haar  christendemocratische wortels en kernwaarden, om zo de eigen identiteit te versterken en te actualiseren. Optimisme, durf, inzet van talenten en verscheidenheid zijn daarbij belangrijke waarden.