De oudere als burger, dat is het thema van deze Christen Democratische Verkenningen. We willen het dominante beeld van ouderdom in onze samenleving verkennen. Op het werk kunnen vijftigplussers zich al een oudere werknemer voelen. Na het pensioen houden we de ouderdom zo lang mogelijk van ons weg en maken we, vitaal als we nog zijn, verre reizen en genieten van het leven nu het nog kan. En als de aftakeling eenmaal inzet, zien we de ouderdom als onaangename levensgezel die ons hulpbehoevend, afhankelijk en eenzaam maakt. We zouden hem het liefst kwijt willen, desnoods via een actieve handeling.
Maar klopt deze negatieve beeldvorming – ouderdom die last oplevert of ontkend wordt – wel met de werkelijkheid? Of zijn er positieve verhalen te vertellen over het ouder worden? We onderzoeken welke rol ouderdom en ouderen innemen in onze samenleving, waarin jong en vitaal zijn de dienst uitmaakt. En we bezien welke rol het christendemocratische mensbeeld  daarbij speelt. Daarin is het leven, net als de natuur, ons niet slechts voor onszelf gegeven, maar ook om in relatie met anderen te staan. Het blijkt dan dat we juist in het ouder worden, hoe moeilijk dat ook kan zijn, veel te geven hebben. Actief én passief.  Want zelfs in het ontvangen kan paradoxaal genoeg veel gegeven worden. 
 
Ondertussen richten we ons in deze CDV via de artikelen in het deel ‘Actualiteit’ ook op allerlei actuele vraagstukken. De opkomst van China bijvoorbeeld, dat in stilte de wereld verovert. Kamerlid Martijn van Helvert schetst lijnen waarlangs Nederland en Europa hierop kunnen reageren en hieraan tegenwicht kunnen bieden. Maar ook de rol van marketing in de politiek komt aan de orde. Zijn er risico’s verbonden aan het feit dat specifiek doelgroepenbeleid in toenemende mate een rol speelt in de politieke marketing? Daarbij komt de focus en zo ook de koers van het CDA aan de orde, een thema dat Herman Kaiser eveneens aansnijdt in de interviewrubriek ‘Vanuit de basis’.
 
Via de intermezzo’s in deze CDV laten we ook enkele wijze auteurs uit vroeger tijd aan het woord over het ouder worden. Hun bijdragen komen uit het mooie boek De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom. Veel denkers pleiten ervoor de ouderdom als eigen fase te bezien en het ouder worden niet te ontkennen.