De complete inhoud van dit nummer is:
 
Intro  door Marc Janssens 7
 
Actualiteit 
 
Dwars: Afschaffing van dividendbelasting past bij CDA
Eens, afschaffing zorgt voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat  door Marnix van Rij 10
Oneens, afschaffing in strijd met rechtvaardigheidsbeginsel  door Raymond Gradus 12
 
Vanuit de basis. Interview met Mirjam Maasdam
Omgevingswet geeft burgers en bedrijven verantwoordelijkheid  door Marc Janssens 14
 
Hoe diep gaan de wortels van het CDA?  door Arjen Siegmann & Herman de Vries 19
Idealen gaan vóór electoraalgewin  door Dave Ensberg-Kleijkers 23
De talen van Europa  door Ernst Hirsch Ballin 27
 
Uitgesproken politiek
Zelfredzaamheid  door Désanne van Brederode 33
 
Binnenhof Buitenom
De rechtsstaat in de Grondwet?  door Jan Dirk Snel 34
 
Thema: Nudging
 
Redactioneel
Soft paternalisme  door Albert Jan Kruiter & Jan Prij 38
 
Interview met Semiha Denktas en Emile Goijvaerts
Met zelfregie overvraagt overheid burgers  door Jan Prij 44
 
De politisering van gedrag  door Rik Peeters 51
Zeldzame goede zetjes  door Tim Jacquemard & Rinie van Est 55
Slimme (eet)keuzes zijn gebaat bij nudgende overheid  door Denise de Ridder 61
 
Intermezzo
Skateparkjes en het nimbyprobleem  Bert Krale, wethouder Staphorst 66
 
Met kennis van gedrag beleid maken  door Hanne Bikker 68
De makelaarsmachinerie achter gedragsbeleid  door Joram Feitsma 74
 
Uit de praktijk. Interview met Jan Steven van Dijk
Samen werken aan geluk  door Jan Prij 80
 
Intermezzo
Wat de ‘zingende weg’ bij Jelsum bestuurders leren kan  Sietske Poepjes, gedeputeerde Fryslân 84
 
Kunnen we de overheid nudgen?  door Albert Jan Kruiter 86
Nudging: tijd voor de volgende stap  door Will Tiemeijer 91
 
Intermezzo
Shared space en de herinrichting van de openbare
ruimte  Albert van der Ploeg, wethouder Dongeradeel 96
 
Boek & Cultuur
Kate Raworth, Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw  door Paul Schendeling 100
Bert van den Braak & Joop van den Berg, Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiedenis van Nederland. Deel II: 1946-2016  door Jan Dirk Snel 104
Gabriël van den Brink (red.) Waartoe is Nederland op aarde? Nadenken over verleden, heden en toekomst van ons land  door Theo Brinkel 108
 
Uit de kunst
Hoop in plaats van cynisme of nihilisme  door Rien Fraanje 112
 
Vanuit de achterbanken
‘Een groote opoffering’  door Jan Schinkelshoek 116