Het fenomeen 'nepnieuws' heeft het in zich de waarnemer horendol te maken, want: Wat is nu waar? Wie kan nog wel vertrouwd worden? Horendol willen we u met dit nieuwe nummer van Christen Democratische Verkenningen niet maken. Maar in enige verwarring over de vraag wat nu nepnieuws is en hoe we daar feiten en waarheid tegenover kunnen stellen, zult u misschien wel komen. Alleen al omdat de term ‘nepnieuws’ op diverse manieren blijkt te functioneren. Allereerst als bewuste desinformatie die via sociale media en internet wordt verspreid, om zo geld te verdienen of onrust te veroorzaken. Hoe weten we wat waar is en wat nep, als iedereen, dus ook personen met een kwade bedoeling, van alles kan posten en doorgeven wat toch behoorlijk echt lijkt? Daarnaast wordt nepnieuws gebruikt om anderen in een verdachte hoek te plaatsen. Wat moeten we beginnen als evidente waarheden door politici worden tegengesproken en als een gesprek over ogenschijnlijke zekerheden niet meer mogelijk is? Waar vinden we houvast als alles gaat schuiven?

Traditioneel waren er instituten die nog gezag hadden. De rechtspraak, de media en de wetenschap bijvoorbeeld. Maar rechters worden tegenwoordig al als ‘nep’ betiteld wanneer hun oordeel niet bevalt. De media zitten in zwaar weer, financieel maar ook existentieel. Want waarom zouden we een professionele journalist nodig hebben, als we zelf alles van internet kunnen halen? En de wetenschapper? Ook hij biedt volgens velen slechts een mening tussen alle andere, en blijkens het artikel van Dick Houtman moet ook de wetenschapper zelf erkennen dat hij meestal een objectief oordeel kan vellen in een politiek conflict. Zijn we dan door de postmoderne tijdgeest zo tolerant, gelijk, vrij en democratisch dat die andere waarde, die van de waarheid, het loodje heeft gelegd? Betekent de recentste invulling van vrijheid en democratie dat we alles en iedereen tolereren, en zodoende geen waarde meer hechten aan het oordeel van mensen en instituties waaraan we voorheen nog gezag toekenden?

Dit en nog meer, komt allemaal aan de orde in het nieuwste nummer van CDV.