Deze CDV bestaat uit drie delen, die volgen na het introducerende artikel van Jan Prij en Gerrit de Jong (zie het gratis artikel). In het eerste deel staan enkele proeven van nieuwe relationele perspectieven centraal. Hoe ziet het perspectief op vrijhandel eruit als we niet de homo economicus centraal stellen, maar een relationeel perspectief, zoals Lans Bovenberg doet? Of is dat nog ideologisch te mager, en moeten we niet vrijhandel, maar de echte wereld centraal stellen in het economieonderwijs, zoals Irene van Staveren betoogt? Als we een relationeel perspectief centraal stellen, is in ieder geval duidelijk dat economische transacties niet in het luchtledige plaatsvinden maar contracten en onderlinge verbanden vooronderstellen. Govert Buijs en Arjen Siegmann schrijven over dit idee van contracten.

In het tweede deel, ‘Diagnose van de huidige situatie’, gaan we op dit contractuele inzicht verder in. Als we economie duiden als een serie afspraken tussen verschillende partners die alleen samen kunnen bijdragen aan de bloei van de samenleving, wat moet er dan in het nieuwe contract komen te staan en wie zijn precies de partners? Robert Went, Jacques Pelkmans en Jef Wintermans belichten verschillende aspecten. 

Deel 3, ‘Handelspolitieke richtingwijzers’, probeert richting te geven in de nieuwe wereld van de handelspolitiek. Auteurs Marcel Canoy, Marko Bos, Esther de Lange, Harmen Verbruggen en Eelke de Jong doen suggesties.

 

In het actualiteitenkatern aan het begin van deze CDV is er veel ruimte gereserveerd voor de eerste reflecties op de H.J. Schoo-lezing van Sybrand Buma. Dit is in zekere zin een voorproefje op het volgende cdv-nummer, met als concepttitel Naar een nieuwe vaderlandsliefde?