Glokalisering past goed bij christendemocratische noties als subsidiariteit, menselijke maat en bestuurlijke nabijheid. Daarmee is deze beweging niet alleen hosanna: ze levert namelijk ook nieuwe dilemma’s en vragen op. Om goed te kunnen inspelen op glokalisering zijn versterking van de regionale democratie en bezinning op een nieuwe rol voor de nationale politiek nodig. Het CDA zou zijn werkwijze en organisatie beter kunnen afstemmen op de nieuwe geglokaliseerde werkelijkheid.

Vanuit drie invalshoeken wordt ingegaan op de geschetste problemen: glokalisering als fenomeen, nieuwe spanningsvelden, politieke perspectieven.