Dit nummer is geboren uit de constatering dat vrijheid en religie na de aanslag op Charlie Hebdo opnieuw als twee tegenovergestelde grootheden verschijnen. Is het mogelijk om een vrijheidsbegrip te hanteren dat gefundeerd en gelegitimeerd is vanuit religie zelf? Dat is de hoofdvraag voor deze CDV-bundel. Het nummer is opgebouwd uit drie delen.
 
In het eerste deel staan de ‘Wortels van vrijheid’, de oorsprong van het hedendaagse vrijheidsbegrip, centraal. In tegenstelling tot wat tegenwoordig een wijdverbreide gedacht is, kan vrijheid  juist geworteld zijn in religie; in weerwil van aardse machten, die de neiging hebben absoluut te worden – of het nu de staat of de kerk betreft –, kan de erkenning van een hogere macht in zekere zin de beste bescherming van de vrijheid geven. En in de christelijke (Henk Schoot), christendemocratische (George Harinck), islamitische (Marcel Poorthuis) en liberale denktraditie (Rutger Claassen) zijn religie en vrijheid als zodanig ook nauw verweven met elkaar.
 
Het tweede deel, ‘Vrijheid onder vuur’, problematiseert de hedendaagse omgang met vrijheid. Gert-Jan Segers duidt de politieke islam, het islamisme, als een product van botsende beschavingen. Mohamed Ajouaou gaat in op de relatie tussen godsdienstvrijheid en de islam. Herman De Dijn laat zien hoezeer het het individu vandaag nauwelijks vrijstaat anders te leven dan als een autonoom individu, dat gericht is op zelfrealisatie. En Theo de Wit betoogt dat we, tegen de huidige tendens van heel wat politieke partijen om culturele homogeniteit en morele consensus te eisen, de klassiek-liberale vrijheid om af te wijken, dienen hoog te houden.
 
Het derde deel ‘Politiek van vrijheid’, zoekt naar mogelijkheden om het christendemocratische vrijheidsbegrip daadwerkelijk present te laten zijn in de politieke orde. Govert Buijs wijst op een aantal thema’s die de christendemocratie als speerpunten zou kunnen aanwijzen: vrijheid van seksuele slavernij, bevrijding van financiële slavernij, vrijheid van de persoon en vrijheid voor maatschappelijk initiatief. Erik Borgman pleit voor eerherstel van de godsdienstvrijheid, een omstreden grondrecht met een blijvend belang. En Rob van de Beeten ziet kansen om instituties, als beddingen van vrijheid, nadrukkelijker in verbinding te brengen met waarden.